Zápis z porady 13.3. 2021 ve 13h

Porady se zúčastnili: OK3ON, OK2IDB, Frenky Strážek, George Opatovice, Karel Suchomasty, DJ Brno

Závěr porady:

Frenky Strážek – zajistí výkonnou centrálu pro centrální napájení zázemí a potřeby akce

OK2IDB – zajistí kamerový a bezpečnostní systém

George Opatovice – ověří dostupnost dodavatele stravy s ohledem na covid-19

OK3ON – zajistí točené pití ve vlastní režii – ze strany pořadatelů poskytneme napájení

Karel Suchomasty – osvěží přednášku i video spoty z akcí

Celkově jsme se také shodli, že techniku si zajistí každý sám, kamerový systém jen podpoří tuto snahu. Musíme počítat se zvýšeným zájmem veřejnosti jak z hlediska informací, tak i bezpečnosti majetku a osob.

Dále jsme si potvrdili možnost velkého testování antén a rozvinutí diskuse co je top apod…

Také bylo rozhodnuto, že napájecí soustava akce bude koncipována takto:

DEN – solární panely ( dobíjení aku) + elektrocentrála

NOC – akumulátory + elektrocentrála

Díky všem za podměty a účast. OK3ON děkuji za technickou podporu online porady a poskytnutí prostoru na službě zoom.

Zápis zapsal dne 14.3. 2021 George Opatovice