Zápis z porady 1.5.2021

Porady se zúčastnili: Tulák Luhačovice, Karel Suchomasty, OK3ON, Frenky Strážek a George Opatovice

Bylo diskutováno:

  1. OK3ON bude sledovat následující vývoj situace COVID opatření a bude nás na další poradě infomovat zda je reálné akci uskutečnit. Předběžně očekáváme, že v rámci Balíčku č.4 bude možné akci zahájit.
  2. Frenky Strážek si bere na starost dodání dostatečné energie pomocí elektrocentrály 7kW, její jištění a antoníček (rozvaděč)
  3. Karel Suchomasty s Martinem OK2IDB připraví QSL, tisk a elektronické verze budou zaslány po akci, ve hře jsou i Diplomy za nejdelší spojení
  4. Frenky Strážek zajistí potřebné audio i mikrofon pro přednášející
  5. OK3ON upřesnil stav pití a situace, také rozvedl značku OL4AKAT a jeji užití
  6. Tulák Luhačovice se informoval o platbách
  7. Oficiální foto neděláme, sesbírá se od účastníků
  8. Dodatečně dodávám, že bude do týdne k dispozici a k tisku připravená informační brožura pro účastníky (mapa + zákaldní info) a to ve spolupráci George Opatovice a Radek Lichnov

Závěrem jsme si popřáli pevné zdraví a řekli si datum poslední porady a to 29.5. 2021, která je tímto závazná všem co budou na akci spolupracovat na přípravě akce.

Dne 2.5. 2021 zapsal George Opatovice