Zápis z 3.ročníku Expedice Akát

Rád bych tímto představil průběh akce v tomto roce 2020.

Chystání zázemí

Zázemí je důležitou součástí této akce. Letos jsme měli domluvený armádní stan a museli si pro něj dojet do Prahy a následně i vrátit. Byla to nejnáročnější část přípravy akce. Vše ostatní již šlo dle plánů. V pátek 12.6. 2020 odpoledne jsme tento stan postavili spolu s pomocí dobrovolníků z řad radioamatérů. Ve večerních hodinách přijelo mobilní wc a nabídli nám i mobilní umyvadlo. Na to jsme rádi kývli. Základní tábor byl kolem 20h postaven. Celý pátek bylo tropické vedro a tak jsme večer uvítali mírné ochlazení. Přijelo několik účastníků a třeba i jako Robert SEA na otočku. Vedli se dlouhé diskuse do večera, vysílalo se, ale jelikož jsme byli znaveni přípravou, zalehli jsme lehce před půlnocí.

Sobota 13.6.2020

Ráno o nás probudilo nádherné počasí. Pohled do okolí v oparu uchvátil většinu z nás. Rozdali jsme si úkoly a začali se připravovat na příjezd účastníků. Od rána začal na éteru burácet OK1PKO v rámci akce FM pohár. Bohužel tím mírně byli omezení ostatní radioamatéři. Ale zkoušeli jsme spojení na PMR i CB, někdy úspěšně jindy méně úspěšně. Nastalo úmorné vedro, které likvidovalo nás všechny. Znaveni horkem jsme vzdávali vysílání a hledali úkryt ve stanu. Tam sice byl stín, ale teplo také. Později jsme se dozvěděli, jak se dá takový stan větrat, bohužel až po akci. Na akci dorazilo celkově 20 účastníků. Většina předem registrovaných, ale i tací, kteří přijeli jen se podívat. Druhá polovina dne se obrátila z hlediska počasí do opačného extrému, vichřice, která nám potrhlá armádní stan a následně déšť s vidinou bouřek, proto jsme pokáceli antény a šli se bavit jak se na setkání patří. Vedli se opět dlouhé diskuse do velmi pozdních hodin, u piva, vody, na sucho a hlavně přátelsky. Bylo navázáno spousta nových přátelství a o tomto tato akce je. Navštívil nás také Apache Znojmo, který byl velmi dojat tím, koho na této akci potkal osobně, byl to silný zážitek pro nás všechny. Účastníkům byli rozdány upomínkové předměty a pozdě v noci jsme ulehli. Přes noc na rozhlednu dorazila hrstka mladých, kteří velmi výrazně hlaholili, až mě tím vzbudili, poslouchal jsem co se bude dít, jestli zasáhnout či ne. Naštěstí se vytratil a zavládl klid. V hlavním stanu řádil Adam Jihlava na telegrafu a jiných pásmech až do rána. Byl to náročný, ale velmi příjemný den.

Neděle 14.6. 2020

Jednoduchý plán, snídaně, úklid a odjezd se trochu protáhl. Z uplynulé noci jsme byli hodně unavení i ráno. Pomalým probouzením jsme se dostali nakonec do dobrého stavu a začali po snídani likvidovat zázemí. Vše se nám s vydatnou pomocí účastníků podařilo zvládnout odvézt v 17h. Velký díky patří všem, kteří pomohli, zejména i Tomášovi Brno, který se přijel podívat a pomoci. Naplneni zážitky jsme se velmi srdečně rozloučili a rozjeli se domu. Po této akci Expedice Akát dostala finanční dary od několika účastníků a to nám dovolí další rok tuto akci znovu pořádat.

Foto z 3.ročníku Expedice Akát ZDE

Video z 3.ročníku Expedice Akát ZDE

Tak zase příští rok! Datum je známé a registrace běží!

Pěkný den, George Opatovice