Souhrnné info pro účastníky

Všem registrovaným, co přijedou vozem nebo moto, byla zaslána povolenka k vjezdu na email.

Celodenní stravování nezajišťujeme.

Základní vybavení akce je k dispozici za podmínek vhodného zacházení.

Vstupem do prostoru akce všichni i návštěvníci souhlasí s pořádkovým řádem této akce:

  1. Nevstupovat do osetých okolních polí
  2. Pro velkou i malou potřebu využívat mobilní WC
  3. Není dovoleno být v podnapilém stavu a ničit majetky akce či ostatních účastníků
  4. Chovat se slušně a spořádaně, prezentujeme nejen sebe samotné, ale i celou akci před veřejností a to tak, abychom mohli i další roky tuto akci pořádat
  5. Hlídat si dostatečně své vybavení, za možné ztráty neručíme
  6. Nezakládat otevřený oheň – dovoleno je použití přenosného ohniště
  7. Nechovat se vulgárně a slovně či fyzicky napadat ostatní
  8. Parkovat pouze na místech k tomu určených – dle pokynu pořadatele
  9. V případě zjištění vážných zdravotních stavů některého z účastníků, je povinnost poskytnout první pomoc a informovat záchranné složky na lince 112
  10. Poskytovat spolupráci a součinnost s pořadateli

Při porušení některého z těchto nařízení bude řešeno napřed domluvou, při opakovaných porušeních může být dotyčný vykázán z prostorů akce bez jakéhokoliv nároku dotyčného.

Při vážném porušení občanských práv a svobod bude přivolána hlídka MP Židlochovice, případně hlídka Policie ČR.

Kontakt na organizátory je na PMR kanále 5 – využijte v případě navigace či krátkých dotazů, jinak slouží čistě pro organizaci akce. V případě rušení tohoto kanálu přecházíme na kanál 6 se subkanálem 28.

Všichni účastníci akce jsou otevřeni veřejnosti a v případě dotazů rádi poradí.