Poslední organizační porada 23.5. 2020 9:00

Zveme tímto všechny zájemce o pomoc při organizaci této na akce na závěrečnou poradu před konáním akce.

Porada se svolává na 23.5. 2020 v 9:00 na parkovišti před hřbitovem v Blučině.

Odtud Vás převezeme na vrchol kopce, kde se tato porada uskuteční.

Poradu svolává za organizátory George Opatovice 73