Poděkování za finanční dary a podporu

Děkujeme všem lidem, kteří nám přispěli na tuto akci. Vaše příspěvky nám umožní udělat akci opět tak, aby vás oslovila, nabídla něco nového. Jsme tým lidí, který tuto akci pořádá dobrovolně, bez zisku.

Jelikož již třetím rokem je tato akce zdarma, rádi bychom, aby si lidé uvědomili, že je to již mimo naše možnosti a proto další rok 2021 bude zavedeno symbolické vstupné 150Kč. To jistě nepokryje náklady akce, ale alespoň poníží naši finanční zátěž pořadatelů.

Veškerých darů si velmi vážíme a bude s nimi naloženo tak jak má být. Čím více lidí přispěje, tím bude větší koláč pro zvážení, co na akci pořídit, přichystat.

Tak tedy děkujeme všem.

Organizační tým Pavol Somák, Adam Jihlava, DJ Brno, Ludín Náměšť a George Opatovice