Novinky Únor 2021

Předně mě dovolte poděkovat všem registrovaným a zájemcům o akci za vaši důvěru.

V měsíci Únoru proběhla porada této akce pomocí aplikace Google Meet.

S menšími technickými problémy jsme úspěšně probrali hlavní témata akce a následně měli volnou diskusi.

Porady se zúčastnili:

Martin Brno (OK2IDB), Radek Lichnov, Frenky Strážek, Karel Suchomasty, Rumcajs Ivančice, Honza Žatčany? (OK2CTI).

Témata:

Technika – všichni přislíbili dovézt svoji techniku i zázemí (centrály, antény, stožáry, baterie)

Doprava – OK2CTI bude pendlovat mezi vrcholem a patou kopce

Zázemí – George Opatovice a další již rozdáno

Přednášky – Karel Suchomasty (SOTA, Fauna a Flóra, Antény) a možná Saruman Čelistná

Komunikace – Rumcajs Ivančice (registrace a strava) Radek Lichnov – chat

Organizace na place – cca 6-8 organizátorů

Děkuji všem zúčastněným za účast a věcné příspěvky.

Další porada je naplánována na Sobotu 13.3. 2021 v 13h