Letošní ročník již za námi

Ano, opravdu, letošní ročník byl pro nás všechny velmi náročný. I počet účastníků nám dodával sílu vytrvat. Momentálně zpracováváme foto a video podklady z této akce. Budou k dispozici do konce měsíce června.

Tímto děkuji všem co se zúčastnili akce Expedice Akát 3. Bylo to pro nás všechny obohacením kusu života a náboj pro další ročník!

Tak tedy za organizátory 73! George Opatovice