Covid opatření -Aktualizováno

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanovují následující podmínky pro účastníky akce Expedice Akát. Expedice Akát je venkovní veřejnou akcí, vztahuje se na ni tedy bod 14 mimořádného opatření ze dne 28. 5. 2021.

Potvrzení nebude, stejně jako v restauracích, kontrolováno námi, ale může být zkontrolováno případnou namátkovou kontrolou Policií kdykoliv během akce.

1. účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19

2. s výjimkou děti do 6 let věku musí prokázat bezinfekčnost

3. po celou dobu konání akce musí používat ochranný prostředek dýchacích cest

Bezinfekčnost se prokáže jedním z těchto způsobů:

1. potvrzením, že za posledních 180 dní prodělal onemocnění covid-19

2. certifikátem o očkování, kde od první dávky uplynulo alespoň 22 dnů

3. negativním PCR testem, který není starší než 7 dnů – potvrzení od laboratoře

4. negativním POC testem (antigenním), který není starší než 72 hodin – potvrzení od laboratoře či od zaměstnavatele, připadně vlastní test provedený na místě.

Na akci budou zajištěny základní hygienické potřeby a dezinfekce.

Ve spolupráci s OK3ON vložil a vystavil dne 31.5. 2021 George Opatovice