Covid opatření -Aktualizováno

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanovují následující podmínky pro účastníky akce Expedice Akát. Expedice Akát je venkovní veřejnou akcí, vztahuje se na ni tedy bod 14 mimořádného opatření ze dne 28. 5. 2021.

Potvrzení nebude, stejně jako v restauracích, kontrolováno námi, ale může být zkontrolováno případnou namátkovou kontrolou Policií kdykoliv během akce.

1. účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19

2. s výjimkou děti do 6 let věku musí prokázat bezinfekčnost

3. po celou dobu konání akce musí používat ochranný prostředek dýchacích cest

Bezinfekčnost se prokáže jedním z těchto způsobů:

1. potvrzením, že za posledních 180 dní prodělal onemocnění covid-19

2. certifikátem o očkování, kde od první dávky uplynulo alespoň 22 dnů

3. negativním PCR testem, který není starší než 7 dnů – potvrzení od laboratoře

4. negativním POC testem (antigenním), který není starší než 72 hodin – potvrzení od laboratoře či od zaměstnavatele, připadně vlastní test provedený na místě.

Na akci budou zajištěny základní hygienické potřeby a dezinfekce.

Ve spolupráci s OK3ON vložil a vystavil dne 31.5. 2021 George Opatovice

Aktuální informace COVID-19

Vážení přátelé,

bedlivě sledujeme jak se situace nadále vyvíjí. Zatím optimisticky, ovšem ne až s příliš jasným koncem.

Dle současných systémů vyplývá, že akci bude možné realizovat v rámci „Balíčku 4“, který více otevírá volnočasové aktivity. Ideální bude „Balíček 5“ u něj však není jisté, kdy bude uplatněn.

Zatím se zdržujeme dělat závěry ať už optimistické či pesimistické.

Stále doufáme, že akci bude možné realizovat byť třeba i za nutnosti nošení ochrany dýchacích cest a dezinfekce na místě. Ve hře jsou i jednorázové antigenní testy, které však bude nutné zafinancovat z vlastních zdrojů.

Vše se rozhodne na poslední poradě organizátorů a k 1.6. 2021 bude zde na webu uveden závěr, zda akce proběhne v termínu či nikoliv.

Mějte tedy prosím strpení. Děkuji za vaši trpělivost.

Závěrem bych rád dodal, že mě těší registrace dalšího účastníka OK2HAM a také pozitivní reakce dalších, co plánuji dorazit i mimo registraci.

Pěkný den

Za organizátorský tým dne 30.4. 2021 sepsal George Opatovice